Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Våpenloven

Våpenloven

Luft- og Fjærvåpen, softgun og paintball våpen:

Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 4,5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten politi tillatelse. Men det kreves at du har fylt 18 år.


Merk:  Ny våpenforskrift av 11 Juni 09 krever registrering av luftvåpen med kaliber 5,5 eller større.


Nedenfor er utdrag av våpenforskriften

§23 Erverv av luft- og fjærvåpen
Våpenloven § 29 første ledd om 18-årsgrense gjelder også ved overlatelse av luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

Det er forbudt uten politimesterens tillatelsen å erverve, eie eller inneha luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 med mer. Kravet om ervertillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air softgun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft-og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.
Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper . For øvrig må behovet for luft-og fjærvåpen ikke godgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18 årskravet på de vilkår som fremgår av §5 annet og tredje ledd.

Ønsker du å anskaffe luftvåpen med kaliber 5,5 eller større må du søke om dette. Politiet har skjema for dette. Søknaden er forenklet i forhold til søknad om skarpe våpen og det er ett mindre gebyr (ca. 250,-). Du trenger ikke oppgi behov for å ha luftvåpen.
Utdrag av rundskriv fra politidirektoratet 2009 -009

Tilbake