Sorter Etter

CAA M4 Softgun rifle

NYHET Dan Wesson 715

HK45 BlowBack Softgun

Smith&Wesson M&P40TS

HK416 Gass blowback rifle

COLT SINGLE ACTION ARMY

Training target, sig sauer

Heckler&Koch

Cometa Luftvåpen


Våpenloven

Luft- og Fjærvåpen, softgun og paintball våpen:

Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 4,5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten politi tillatelse. Men det kreves at du har fylt 18 år.


Merk:  Ny våpenforskrift av 11 Juni 09 krever registrering av luftvåpen med kaliber 5,5 eller større.


Nedenfor er utdrag av våpenforskriften

§23 Erverv av luft- og fjærvåpen
Våpenloven § 29 første ledd om 18-årsgrense gjelder også ved overlatelse av luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

Det er forbudt uten politimesterens tillatelsen å erverve, eie eller inneha luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 med mer. Kravet om ervertillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air softgun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft-og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.
Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper . For øvrig må behovet for luft-og fjærvåpen ikke godgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18 årskravet på de vilkår som fremgår av §5 annet og tredje ledd.

Ønsker du å anskaffe luftvåpen med kaliber 5,5 eller større må du søke om dette. Politiet har skjema for dette. Søknaden er forenklet i forhold til søknad om skarpe våpen og det er ett mindre gebyr (ca. 250,-). Du trenger ikke oppgi behov for å ha luftvåpen.
Utdrag av rundskriv fra politidirektoratet 2009 -009

2.4.2 Registreringsfrie våpen

Våpenloven gjelder også for glattborede haglgeværer ervervet av nåværende eier etter

1. oktober 1990. Magasin- og automathagler ble undergitt registreringsplikt ved lovendring

23. juni 1978. Luft- og fjærvåpen som har kaliber grovere enn 4,5mm er

registreringspliktige. Øvrige luft- og fjærvåpen kan erverves uten politiets tillatelse, forutsatt

at vedkommende oppfyller de krav til minstealder som er fastsatt i lovens § 29, som i

utgangspunktet er 18 år. Luft- og fjærvåpen ervervet av nåværende eier før den nye

forskriftens ikrafttredelse er registreringsfrie, jf. forskriften § 23 annet ledd, selv om de har

grovere kaliber enn 4,5 mm., se for øvrig pkt 6.

Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke paintballvåpen og «Air Soft Gun», selv om disse har

betydelig grovere kaliber enn ordinære luft- og fjærvåpen. jf. våpenforskriften § 23 annet

ledd siste punktum. Kravet om 18 års aldersgrense gjelder imidlertid som for andre luft- og

fjærvåpe

Nedenfor er linker til Våpenlov og våpen forskrift:

Våpenloven http://www.lovdata.no/all/nl-19610609-001.html

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20090625-0904-010.html


Kan jeg ta med våpen på fly:

Gjenstand

Håndbagasje

Innsjekket bagasje

skytevåpen (pistoler, revolvere, rifler, hagler osv.)neija
våpenetterligningerneija
leketøyspistolerneija
våpendelerneija
luftgevær (inkludert paintballvåpen)neija
signalpistoler, startpistolerneija
spikerpistolerneija
armbrøster, harpungeværneija
spretterter, slyngerneija

avlivingsutstyr for dyr (slaktemaske, elektrosjokk osv.)

neija
elektrosjokkvåpenneine

Les mere på www.Avinor:.no

Sist solgte
Army Combat Uniform
Army Combat Uniform (Large)
NOK 949,00
Combat Shirt_2
Combat Shirt (Large)
NOK 599,00
17942_Auto-stopp Batterilader, Li-Po - LiFe_1
Auto-stopp Batterilader, Li-Po - LiFe
NOK 349,00
18140_Maske, Annex MI-3, single lens, black
Maske, Annex MI-3, single lens, black
NOK 379,00
ARMALITE Light Tactical M15 Carbine, black_1
ARMALITE LIGHT TACTICAL M15 CARBINE, BLACK
NOK 1 689,00
HECKLER & KOCH HK 45 - BLOWBACK -PAKKETILBUD!
HECKLER & KOCH HK 45 - BLOWBACK -PAKKETILBUD!
NOK 2 557,00 NOK 2 290,00
Proton X Air System,  Refyllbar luft kapsel_1
Proton X Air System, Refyllbar luft kapsel
NOK 699,00
Renegade Skull Throwers_1
Renegade Tactical Steel Skull Throwers
NOK 499,00
SIG MATCH BALLISTIC ALLOY PELLETS, 4,5mm
SIG MATCH BALLISTIC ALLOY PELLETS, 4,5mm
NOK 359,00
SIG SAUER P226® ASP - FDE_1
SIG SAUER P226® ASP - FDE
NOK 1 887,00
CO2 PATRON CO2 12 G - 4x10 PK
CO2 PATRON CO2 12 G - 4x10 PK
NOK 436,00 NOK 396,00
SIG SAUER P226 ASP_1
SIG SAUER P226® ASP - Black
NOK 1 887,00
Patroner 4,5mm Pellet - Dan Wesson 715 6 Revolver_1
Patroner 4,5mm Pellet - Dan Wesson 715 6" Revolver
NOK 449,00
Dan Wesson 715 4" Revolver, 4,5mm Pellet
Dan Wesson 715 4" Revolver, 4,5mm Pellet
NOK 1 690,00
Beretta M92A1 - Blowback 4,5mm BB_2
Beretta M92A1 - Blowback 4,5mm BB
NOK 2 190,00
15908 AW 308 Sniper 1
AW .308 sniper, spring
NOK 1 499,00
33-7002-42 Ladies Windbreaker Zipper Blackcamo
Ladies Windbreaker Zipper Blackcamo (Medium)
NOK 459,00 NOK 344,00
DEFCON 5  Fondina Molle Plus Pistol Hylster, OD Green
DEFCON 5 Fondina Molle Plus Pistol Hylster, OD Green
NOK 359,00
AW .308 sniper - Pakketilbud
AW .308 sniper - Pakketilbud
NOK 2 632,00 NOK 2 349,00
BERETTA APX , Blowback - 6mm BB_1
BERETTA APX , Blowback - 6mm BB
NOK 1 389,00
DEFCON 5 Pistol Hylster 01, MULTICAMO_2
DEFCON 5 Pistol Hylster 01, MULTICAMO
NOK 485,00
18071_Brille Taktisk, Dobbel Linse, Gul
Brille Taktisk, Dobbel Linse, Gul
NOK 379,00
UMAREX 88G CO2 PATRON - 3pk
UMAREX 88G CO2 PATRON - 3pk
NOK 345,00 NOK 325,00
MAGASIN SIG SAUER SIG MPX-MCX, 30skudds + 3 ekstra belter_1
MAGASIN SIG SAUER SIG MPX/MCX, 30skudds + 3 ekstra belter.
NOK 489,00
HECKLER & KOCH HK45_6mm_BB_2
Heckler&Koch HK45 - 6mm
NOK 799,00
Gamo Black Bull - m/kikkertsikte 4x32WR
Gamo Black Bull - m/kikkertsikte 4x32WR
NOK 4 038,00 NOK 3 790,00
16284 Beltehylster quick release
Beltehylster, quick release
NOK 479,00
16720 GBB CZ 75 DUTY 1
GBB CZ 75 P-07 DUTY
NOK 849,00
LEGENDS 1911 - 4,5MM BB - PAKKETILBUD!
LEGENDS 1911 - 4,5MM BB - PAKKETILBUD!
NOK 1 498,00 NOK 1 298,00
BERETTA APX , Blowback - 4,5mm BB_1
BERETTA APX , Blowback - 4,5mm BB
NOK 1 389,00
SIG SAUER SIG MCX, FDE_2
SIG SAUER SIG MCX, SCOPE FDE
NOK 3 977,00
5635 Walther 1250 Dominator FT_3
Walther 1250 Dominator FT 28 Joule - 4,5mm Pellet
NOK 7 390,00