Sorter Etter

HK45 BlowBack Softgun

Smith&Wesson M&P40TS

HK416 Gass blowback rifle

COLT SINGLE ACTION ARMY

Training target, sig sauer

Heckler&Koch

Cometa Luftvåpen


Våpenloven

Luft- og Fjærvåpen, softgun og paintball våpen:

Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 4,5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten politi tillatelse. Men det kreves at du har fylt 18 år.


Merk:  Ny våpenforskrift av 11 Juni 09 krever registrering av luftvåpen med kaliber 5,5 eller større.


Nedenfor er utdrag av våpenforskriften

§23 Erverv av luft- og fjærvåpen
Våpenloven § 29 første ledd om 18-årsgrense gjelder også ved overlatelse av luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

Det er forbudt uten politimesterens tillatelsen å erverve, eie eller inneha luft-og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 med mer. Kravet om ervertillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air softgun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft-og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.
Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper . For øvrig må behovet for luft-og fjærvåpen ikke godgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18 årskravet på de vilkår som fremgår av §5 annet og tredje ledd.

Ønsker du å anskaffe luftvåpen med kaliber 5,5 eller større må du søke om dette. Politiet har skjema for dette. Søknaden er forenklet i forhold til søknad om skarpe våpen og det er ett mindre gebyr (ca. 250,-). Du trenger ikke oppgi behov for å ha luftvåpen.
Utdrag av rundskriv fra politidirektoratet 2009 -009

2.4.2 Registreringsfrie våpen

Våpenloven gjelder også for glattborede haglgeværer ervervet av nåværende eier etter

1. oktober 1990. Magasin- og automathagler ble undergitt registreringsplikt ved lovendring

23. juni 1978. Luft- og fjærvåpen som har kaliber grovere enn 4,5mm er

registreringspliktige. Øvrige luft- og fjærvåpen kan erverves uten politiets tillatelse, forutsatt

at vedkommende oppfyller de krav til minstealder som er fastsatt i lovens § 29, som i

utgangspunktet er 18 år. Luft- og fjærvåpen ervervet av nåværende eier før den nye

forskriftens ikrafttredelse er registreringsfrie, jf. forskriften § 23 annet ledd, selv om de har

grovere kaliber enn 4,5 mm., se for øvrig pkt 6.

Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke paintballvåpen og «Air Soft Gun», selv om disse har

betydelig grovere kaliber enn ordinære luft- og fjærvåpen. jf. våpenforskriften § 23 annet

ledd siste punktum. Kravet om 18 års aldersgrense gjelder imidlertid som for andre luft- og

fjærvåpe

Nedenfor er linker til Våpenlov og våpen forskrift:

Våpenloven http://www.lovdata.no/all/nl-19610609-001.html

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20090625-0904-010.html


Kan jeg ta med våpen på fly:

Gjenstand

Håndbagasje

Innsjekket bagasje

skytevåpen (pistoler, revolvere, rifler, hagler osv.)neija
våpenetterligningerneija
leketøyspistolerneija
våpendelerneija
luftgevær (inkludert paintballvåpen)neija
signalpistoler, startpistolerneija
spikerpistolerneija
armbrøster, harpungeværneija
spretterter, slyngerneija

avlivingsutstyr for dyr (slaktemaske, elektrosjokk osv.)

neija
elektrosjokkvåpenneine

Les mere på www.Avinor:.no

Sist solgte
Hylster til Walther PPQ / P99
Hylster til Walther PPQ / P99
NOK 385,00
SIG SAUER P226® ASP - FDE_1
SIG SAUER P226® ASP - FDE
NOK 1 887,00
Steyr Sniper Pakketilbud
Steyr Sniper Pakketilbud
NOK 2 087,00 NOK 1 699,00
BERETTA APX - PAKKETILBUD
BERETTA APX - PAKKETILBUD
NOK 1 537,00 NOK 1 149,00
Stoeger X3 Synthetic_1.
STOEGER X3 TAC Synthtic
NOK 1 699,00
BROWNING BUCK MARK URX - 4,5mm Pellet_1
BROWNING BUCK MARK URX - 4,5mm Pellet
NOK 739,00
UMAREX 88G CO2 PATRON - 3pk
UMAREX 88G CO2 PATRON - 3pk
NOK 345,00 NOK 325,00
SAS Smock Jacket
SAS Smock Jacket (Medium)
NOK 1 299,00
WE G19 T7_2
GBB G19 T7
NOK 1 479,00
UZI Professional Handcuff 
UZI Professional Handcuff
NOK 399,00
WALTHER CP88 COMPETITION, NIKKEL_1
WALTHER CP88 NIKKEL COMPETITION
NOK 2 889,00
17357 Dot sight, Red, Ø30mm, with mount
Dot sight, Red, Ø30mm, with mount
NOK 799,00
17489 LMT Defender R.I.S_1
LMT Defender R.I.S.
NOK 2 099,00
4684 Barnett Lil' Sioux Pink Camo
Barnett Lil` Sioux Pink Camo
NOK 499,00
10031 Walther CP88 Nikkel_2
Walther Cp 88 Nikkel
NOK 2 399,00
17942_Auto-stopp Batterilader, Li-Po - LiFe_1
Auto-stopp Batterilader, Li-Po - LiFe
NOK 349,00
17660_CAA_M4_Carbine_Desert_1
CAA M4 Carbine, Desert
NOK 1 689,00
3307 Heckler & Koch P30_2
Heckler & Koch P30, 4,5mm Pellets/BB
NOK 2 049,00
3999 Colt Defender
Colt Defender - 4,5mm BB
NOK 979,00
Magasin Tønne, Thompson - 1928
Magasin Tønne, Thompson - 1928
NOK 499,00
Gamo Big Cat 1250 m-kikkertsikte 4X32_1
Gamo Big Cat 1250 m/kikkertsikte 4X32
NOK 2 649,00
17189 Dor sight, Advanced 552 red-green, desert_1
Dot sight, Advanced 552 red/green, desert, Holosight
NOK 999,00
CO2 PATRON CO2 12 G - 4x10 PK
CO2 PATRON CO2 12 G - 4x10 PK
NOK 436,00 NOK 396,00
Magasin BERETTA M96A1, Blowback - 6mm BB
Magasin BERETTA M96A1, Blowback - 6mm BB
NOK 585,00
ARMALITE Light Tactical M15 Carbine, tan_1
ARMALITE Light Tactical M15 Carbine, tan - Sett
NOK 1 899,00
BERETTA M96A1, Blowback SOFTGUN PAKKETILBUD
BERETTA M96A1, Blowback SOFTGUN PAKKETILBUD
NOK 2 237,00 NOK 1 890,00
Beretta M92A1 - Blowback 4,5mm BB_2
Beretta M92A1 - Blowback 4,5mm BB
NOK 2 190,00
Magasin Beretta M92A1 - 4,5mm BB
NOK 549,00
ELITE FORCE SL14_Hurtiglader_2
ELITE FORCE SL14 - Hurtiglader 6mm BB
NOK 319,00
DEFCON5  MOLLE BELTE SYSTEM, MULTICAMO_1
DEFCON5 MOLLE BELTE SYSTEM, MULTICAMO
NOK 489,00
WE G18C T8_2
GBB G18C T8
NOK 1 599,00
SIG MATCH BALLISTIC ALLOY PELLETS, 4,5mm
SIG MATCH BALLISTIC ALLOY PELLETS, 4,5mm
NOK 359,00